Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Rechtsgebieden

Aanbestedingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Asiel- en vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Beroep

Bezwaar

Hoger beroep

Cassatie

Consumentenrecht

Erfrecht

Huurrecht

Gebreken

Huurachterstand

Huurprijs

Medehuur

Overlast

Servicekosten

Weeskinderen

Incasso, beslag en executie

Insolventierecht

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Letselschade

Bedrijfsongeval

Medische fout

Verkeersongeval

Ondernemingsrecht

Onderwijsrecht

Personen- en familierecht

Alimentatie

Bewind, curatele en mentorschap

Echtscheiding

Gezag

Omgang

Ondertoezichtstelling

Uithuisplaatsing

Sociaalzekerheidsrecht

Strafrecht

Tuchtrecht

Verbintenissenrecht