Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Huurprijs

Als je een woning huurt van een woningcorporatie, dan betaal je meestal een redelijke huurprijs. Bij particuliere verhuurders gaat er daarentegen veel fout, waardoor je soms veel te veel huur betaalt. Op deze pagina lees je alles over de huurprijs en over de mogelijkheden om hiervoor een huurrechtadvocaat in te schakelen. Zoek je direct een sociaal advocaat? De aanbevolen sociaal advocaat voor huurgeschillen is mr. M.J.S. Spanjersberg.

Huurrecht

Gebreken

Huurachterstand

Huurprijs

Medehuur

Overlast

Servicekosten

Weeskinderen

Hoeveel huur moet ik betalen?

De huurprijs die je moet betalen, hangt in principe af van het soort huurwoning. In Nederland kennen we sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen. De prijs die je aan het begin van je huurovereenkomst moet betalen, bepaalt of er sprake is van een sociale huurwoning of van een vrijesectorwoning. Dit noemen we de aanvangshuurprijs. De maximale aanvangshuurprijs voor sociale huurwoningen noemen we de liberalisatiegrens. De overheid stelt deze grens elk jaar vast. Is jouw aanvangshuurprijs hoger dan de liberalisatiegrens, dan huur je een vrijesectorwoning.

Aanvangshuurprijs

De aanvangshuurprijs moet eigenlijk worden bepaald met een puntenstelsel, dit noemen we ook wel het woningwaarderingsstelsel. Woningcorporaties gebruiken over het algemeen de huurprijs die volgens het woningwaarderingsstelsel voor een woning moet gelden. Particuliere verhuurders willen daarentegen wel eens van het woningwaarderingsstelsel afwijken. Als zij een te hoge aanvangshuurprijs vragen, wordt een sociale huurwoning misschien ten onrechte aangemerkt als een vrijesectorwoning. Heb je het idee dat je te veel huur betaalt voor jouw woning, dan kan je in bepaalde gevallen de aanvangshuurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Dit is een onpartijdige en onafhankelijke geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders. Bepaalt de Huurcommissie dat je eigenlijk een sociale huurwoning huurt, dan kan je misschien geld terugkrijgen van jouw verhuurder.

Verhoging huurprijs

Het onderscheid tussen sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen is ook van belang voor de jaarlijkse huurverhoging. Als in jouw huurovereenkomst (of in de algemene huurvoorwaarden) is opgenomen dat de verhuurder jouw huur mag verhogen, dan geldt voor sociale huurwoningen een jaarlijks door de overheid vast te stellen percentage. De huur van vrijesectorwoningen mag daarentegen normaliter worden verhoogd met het in de huurovereenkomst of in de algemene huurvoorwaarden bepaalde percentage. Meestal gebruiken verhuurders de consumentenprijsindex (CPI), oftewel het inflatiecijfer.

Redelijk aanbod

Als jouw huurovereenkomst geen indexeringsclausule bevat, dan kan het alsnog mogelijk zijn om de huurprijs te verhogen. Zie artikel 7:248 lid 1 BW. Verhuurder dient dan een voorstel te doen waarin, overeenkomstig artikel 7:252 BW, dient allereerst te worden opgenomen de geldende huurprijs. Als tweede dienen zowel het percentage of het bedrag van de wijziging van de huurprijs als de de voorgestelde huurprijs te worden vermeld. Ten derde dient de voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs te worden vermeld, welke dag minimaal twee maanden in de toekomst moet liggen. Als vierde moet worden vermeld de wijze waarop en het tijdvak waarbinnen huurder eventuele bezwaren kan uiten, en de gevolgen van het niet uiten van deze bezwaren.

Servicekosten

Naast een huurprijs betaal je meestal ook voor het gebruik van gas, water en energie. Dit noemen we de nutsvoorzieningen. Sommige verhuurders leveren ook andere diensten aan hun huurders, zoals een schoonmaakservice, glasbewassing, internet en televisie. De kosten die jij als huurder maakt, dien je over het algemeen aan jouw verhuurder te betalen. Dat kan anders zijn als je zelf contracten afsluit met leveranciers van nutsvoorzieningen, of als je een all-in huurprijs betaalt. Meestal betaal je maandelijks een voorschot voor de te gebruiken servicekosten. Als je een voorschot betaalt, dient verhuurder elk jaar een eindafrekening te verstrekken. Uit die eindafrekening blijkt of je geld terugkrijgt of dat je moet bijbetalen. In het geval je een all-in huurprijs betaalt, mag verhuurder geen eindafrekening sturen. In dat geval betaal je namelijk een vaste prijs voor de servicekosten.

Stel je vraag aan een advocaat huurrecht