Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt werknemers om na het einde van de arbeidsovereenkomst zomaar ergens anders te gaan werken. Het is alleen niet altijd toegestaan een concurrentiebeding overeen te komen, maar ook een geldig beding kan soms opzij worden gezet. Op deze pagina lees je alles over het concurrentiebeding en over de mogelijkheden om hiervoor een arbeidsadvocaat in te schakelen. Zoek je direct een sociaal advocaat? De aanbevolen sociaal advocaat voor arbeidsrechtelijke geschillen is mr. S. Blom.

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding

Ontslag

Loon

Concurrentiebeding

Als je ergens begint met werken, zal je waarschijnlijk niet denken aan jouw vertrek. Werkgevers houden daar meestal wel rekening mee, door allerlei bepalingen op te nemen in jouw arbeidsovereenkomst die ook na jouw vertrek werking hebben. Het in artikel 7:653 BW bedoelde concurrentiebeding is daar een voorbeeld van. Met dit beding willen werkgevers hun bedrijfsbelangen beschermen, door te voorkomen dat werknemers alle opgedane kennis en ervaring gaan inzetten voor een concurrent. Dit beding mag alleen niet zomaar worden opgenomen, omdat daarmee het in artikel 19 lid 3 Grondwet opgenomen grondrecht op de vrije keuze van arbeid sterk wordt beperkt. Ook is het belangrijk te begrijpen dat veelal hetzelfde kan worden bereikt met een geheimhoudingsbeding.

Vereisten

Het concurrentiebeding mag alleen schriftelijk worden aangegaan, met een meerderjarige werknemer. Werkgever dient in de arbeidsovereenkomst schriftelijk te motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Werkgever dient die belangen voldoende concreet uit te schrijven, en bij voorkeur zelfs toe te spitsen op de specifieke werknemer voor wie het beding gaat gelden.

Let op: bij inwerkingtreding van de wet modernisering concurrentiebeding gaan er aanvullende eisen gelden voor de toepassing van het concurrentiebeding.

Mogelijkheden voor werknemer

Het is mogelijk de kantonrechter te vragen het concurrentie geheel (of gedeeltelijk) te vernietigen. Als het beding bijvoorbeeld helemaal niet noodzakelijk is, dan kan de kantonrechter het beding geheel vernietigen. Maar ook wanneer het beding noodzakelijk kan worden geacht, kan het geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Dit kan het geval zijn als werknemer onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot de te beschermen bedrijfsbelangen of dienstbelangen van werkgever.

Behalve vernietiging van het concurrentiebeding kan de kantonrechter ook bepalen dat werkgever een vergoeding aan werknemer moet betalen. Dit kan het geval zijn als de rechter oordeelt dat werknemer in belangrijke mate belemmerd wordt om anders dan in dienst van werkgever werkzaam te zijn. De kantonrechter stelt de hoogte van de vergoeding dan naar billijkheid vast, met het oog op de omstandigheden van het geval. De vergoeding moet worden betaald voor de duur van het beding.

Nieuwe werkgever

Het concurrentiebeding betreft een afspraak tussen werkgever en werknemer. Dit betekent alleen niet dat een concurrent ongestraft werknemers met een geldig concurrentiebeding mag overnemen. In dat geval zou die concurrent kunnen profiteren van het schenden van het concurrentiebeding door die werknemer. Dit noemen we het profiteren van andermans wanprestatie, wat kan kwalificeren als een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW. Zie bijvoorbeeld HR 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1084.

Stel je vraag aan een advocaat arbeidsrecht