Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Sociaal Advocaten Personen- en Familierecht

Van een echtscheiding of naamswijziging tot geschillen over het ouderlijk gezag en de omgang met jouw kinderen; de gemoederen kunnen hoog oplopen in geschillen met een ex-partner of (gecertificeerde) instellingen zoals de de Raad voor de Kinderbescherming. Mogelijk heb je dan behoefte aan rechtsbijstand van een sociaal advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Op deze pagina lees je alles over het personen- en familierecht en over de mogelijkheden om een personen- en familierechtadvocaat in te schakelen.

Personen- en familierecht

Alimentatie

Bewind, curatele en mentorschap

Echtscheiding

Gezag

Omgang

Ondertoezichtstelling

Uithuisplaatsing

Wat is het personen- en familierecht?

Het personen- en familierecht bevat regels die zien op de rechten van mensen. Denk bijvoorbeeld aan regels die zien op het wijzigen van een achternaam, of regels die bepalen wie het (ouderlijk) gezag over een minderjarige mag uitoefenen. Deze regels zijn vooral van belang in conflictsituaties, zoals bij het beëindigen van een relatie of samenleving, een scheiding van tafel en bed, echtscheiding of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. In deze gevalen is het vaak nodig om duidelijke afspraken te maken over onder meer de zorg voor de kinderen. Ook kan het zijn dat de verhoudingen dermate verstoord zijn dat de rechter moet bepalen dat er (voorlopig) geen onbegeleide omgang meer mag zijn tussen ouder en kind.

Het personen- en familierecht regelt ook wat er kan (of zelfs moet) gebeuren als iemand niet (meer) voor zichzelf kan zorgen. De rechter kan dan bepalen dat beschermingsbewind, mentorschap of zelfs curatele moet worden uitgesproken. Een derde krijgt dan het recht (en de verplichting) om bepaalde keuzes voor iemand anders te maken.

Stel je vraag aan een advocaat personen- en familierecht