Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Loon

Als je werkt, dan wil je ook betaald krijgen. Anders verricht je vrijwilligerswerk. Het betalen van loon vormt dan ook één van de kernelementen van de arbeidsovereenkomst. Toch gaat er regelmatig iets mis met betrekking tot de betaling van het salaris. Op deze pagina lees je alles over het loon en over de mogelijkheden om hiervoor een arbeidsadvocaat in te schakelen. Zoek je direct een sociaal advocaat? De aanbevolen sociaal advocaat voor arbeidsrechtelijke geschillen is mr. S. Blom.

Loon

Iedereen die werkt, heeft recht op betaling een redelijk salaris. Op grond van de wet heeft eenieder ten minste recht op betaling van het minimum(jeugd)loon. Sommige werkgevers geven hun werknemers daarnaast een bonus of dertiende maand, of je krijgt jouw salaris gedeeltelijk in natura zoals in de vorm van een auto van de zaak. De hoogte van het uit te betalen loon (in geld of in natura) wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Sommige werkgevers hanteren een eigen beloningsbeleid, met loonschalen. Andere werkgevers (of werknemers) zijn aangesloten bij een vakbond, wat tot gevolg heeft dat de in een collectieve arbeidsovereenkomst (kortweg: cao) opgenomen bepalingen moeten worden toegepast.

Loonvordering

Het loon moet worden betaald op de daarvoor bepaalde momenten. Betaalt jouw werkgever niet op tijd, dan kan je een loonvordering instellen. Als het salaris niet uiterlijk op de derde dag na de uiterste betaaldatum gestort is, kan je aanspraak maken op een wettelijke verhoging wegens vertraging. Artikel 7:625 BW bepaalt dan dat je van de vierde tot en met de achtste werkdag een verhoging van vijf procent per dag kan vragen. Voor elke volgende werkdag kan je een verhoging van één procent vragen. Dit tot ten hoogste 50 procent van het oorspronkelijke loon. Althans, de rechter kan de wettelijke verhoging naar billijkheid beperken.

Stel je vraag aan een advocaat arbeidsrecht