Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Sociaal Advocaten Huurrecht

Heb je een huurachterstand of weigert jouw verhuurder gebreken te verhelpen, dan heb je mogelijk behoefte aan rechtsbijstand van een sociaal advocaat gespecialiseerd in het huurrecht. Op deze pagina lees je alles over het huurrecht en over de mogelijkheden om een huurrechtadvocaat in te schakelen. Zoek je direct een sociaal advocaat? De aanbevolen sociaal advocaat voor huurgeschillen is mr. M.J.S. Spanjersberg.

Huurrecht

Gebreken

Huurachterstand

Huurprijs

Medehuur

Overlast

Servicekosten

Weeskinderen

Wat is huurrecht?

Het huurrecht ziet op overeenkomsten waarbij iemand iets gebruikt en daarvoor een tegenprestatie levert. Denk bijvoorbeeld aan het huren van een woning, waarbij huurder een huurprijs (en servicekosten) betaalt aan verhuurder. Ook kan worden gedacht aan het huren van een auto. Als er geen prijs wordt betaald voor het gebruik, dan kan er sprake zijn van een gebruiksovereenkomst.

Huurovereenkomst

De rechten en plichten die tussen huurder en verhuurder gelden, zijn onder meer opgenomen in de huurovereenkomst en eventueel in de algemene huurvoorwaarden. In de huurovereenkomst kan bijvoorbeeld staan dat huurder in het gehuurde zijn hoofdverblijf moet houden en dat huurder geen overlast mag veroorzaken. Ook kan in de huurovereenkomst staan dat er ten hoogste één of twee personen in het gehuurde mogen wonen. Als een huurder dan gedurende ten minste twee jaren met iemand heeft samengewoond, dan kunnen huurder en samenwoner aan verhuurder vragen of de samenwoner mag worden aangemerkt als medehuurder. In dat geval is de samenwoner als medehuurder gebonden aan de huurovereenkomst, wat betekent dat hij ook een beroep kan doen op het huurrecht.

Tekortkoming in de nakoming

De meeste huurders zien of spreken hun verhuurder niet of nauwelijks, tot het moment dat er problemen zijn. Als er bijvoorbeeld iets kapot is, dan kan het zijn dat verhuurder verantwoordelijk is voor dit gebrek. Ook kan het zijn dat je nu en dan een feestje geeft, waarmee je mogelijk overlast veroorzaakt voor anderen. Of je raakt werkloos en kan de huur niet meer betalen, waardoor een huurachterstand ontstaat. In alle gevallen waarin de huurovereenkomst niet helemaal wordt nagekomen, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst. Als die tekortkoming ernstig genoeg is, kan de rechter ontbinding van de huurovereenkomst bepalen. Dit kan tot gevolg hebben dat je het gehuurde moet ontruimen, maar dat hoeft niet. Zie Rb. Rotterdam 24 november 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:10858. Als na een ontbinding geen ontruiming plaatsvindt, kan een nieuwe huurovereenkomst worden gesloten. Dit noemen we meestal een tweedekansovereenkomst.

Stel je vraag aan een advocaat huurrecht