Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Sociaal Advocaten Bestuursrecht

Wil je een boom kappen, dan heb je waarschijnlijk een vergunning nodig. Wordt die vergunning afgewezen, dan kan je bezwaar aantekenen en vervolgens eventueel in beroep gaan bij de bestuursrechter. Op deze pagina lees je alles over het bestuursrecht en over de mogelijkheden om een bestuursrechtadvocaat in te schakelen. Neem contact op om jouw geschil voor te leggen aan de aanbevolen sociaal advocaat voor bestuursrechtelijke geschillen.

Bestuursrecht

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht regelt de verhouding van overheid tot burger. Binnen die verhouding is het vooral belangrijk dat de overheid iedere burger gelijk behandelt. Althans, gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Ook moet de burger kunnen vertrouwen op bepaalde door ambtenaren gewekte verwachtingen. Voorts moeten de door de overheid genomen besluiten berusten op een deugdelijke motivering. Deze en andere basisprincipes waar de overheid zich aan moet houden, noemen we de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Bezwaar en beroep

Als de overheid een besluit neemt waar de burger zich niet in kan vinden, dan is het vaak mogelijk om bezwaar aan te tekenen. In het bezwaarschrift wordt dan aangegeven waarom het besluit van het bestuursorgaan anders zou moeten luiden. Afhankelijk van het soort besluit wordt vervolgens een hoorzitting gepland, of wordt meteen een beslissing op bezwaar genomen. Wordt daarentegen niet binnen de gestelde termijn besloten, dan kan je het bestuursorgaan in gebreke stellen en kan je na veertien dagen een dwangsom vorderen. Of je gaat direct naar de rechter. Als de beslissing op bezwaar ook niet naar wens is, dan kan je misschien beroep instellen bij de bestuursrechter. In sommige gevallen staat daarna ook hoger beroep open, in welk geval je naar de Raad van State gaat. Een advocaat kan bij al deze stappen helpen om jouw belangen zo goed mogelijk naar voren te brengen.

Stel je vraag aan een advocaat bestuursrecht