Ga naar de inhoud

Sociaal Advocaten

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare advocaat

Sociaal Advocaten Arbeidsrecht

Ben je ziek en betaalt jouw werkgever geen loon? Ben je ontslagen? Mogelijk heb je dan behoefte aan rechtsbijstand van een sociaal advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Op deze pagina lees je alles over het arbeidsrecht en over de mogelijkheden om een arbeidsadvocaat in te schakelen. De aanbevolen sociaal advocaat voor arbeidsrechtelijke geschillen is mr. S. Blom.

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht ziet op overeenkomsten waarbij iemand in dienst voor een ander voor enige tijd arbeid verricht tegen loon. Te denken valt aan de scholier met een bijbaantje in de supermarkt. Ook de directeur van de supermarkt kan een dienstverband hebben met het bedrijf achter de supermarkt. Van belang is dan of er sprake is van een gezagsrelatie. Is er geen sprake van een gezagsrelatie, dan is er mogelijk sprake van een overeenkomst van opdracht. Ook is het mogelijk dat iemand arbeid verricht en daarvoor geen loon ontvangt of een vergoeding die niet in verhouding tot de verrichte arbeid staat. In dat geval is er mogelijk sprake van vrijwilligerswerk.

Hoeveel loon krijg ik?

De hoogte van jouw loon, ook wel salaris, kan afhankelijk zijn van jouw leeftijd en van het soort werk wat je doet. Ook is van belang of jij en jouw werkgever zijn aangesloten bij een vakbond, omdat jullie dan ook rekening moeten houden met de collectieve arbeidsovereenkomst (kortweg: cao). In Nederland kennen we het minimumloon. Werknemers jonger dan 21 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon.

Betaalt jouw werkgever geen salaris, dan kan je misschien een loonvordering instellen. Jouw werkgever moet het loon namelijk op tijd betalen. Als jouw werkgever jouw salaris niet op tijd betaalt, dan heb je misschien recht op de wettelijke verhoging en op de wettelijke rente. Ook kan je in sommige gevallen ontslag nemen als jouw werkgever jouw loon niet op tijd betaalt.

Kan ik zomaar worden ontslagen?

In Nederland kan je niet zomaar worden ontslagen. Je kan alleen worden ontslagen als daar een goede reden voor is. Zo kan je bijvoorbeeld worden ontslagen als je weigert om bepaald werk te verrichten. Ook kan je worden ontslagen als je steelt van werkgever. Als er sprake is van een redelijke grond voor ontslag, dan kan werkgever jou ontslaan via het UWV of via de kantonrechter. Is er sprake van een dringende reden, dan hoeft werkgever niet naar de rechter om jou te kunnen ontslaan. In dat geval spreken we van ontslag op staande voet.

Ik ben ontslagen, wat moet ik doen?

Als je ontslagen bent, neem dan zo snel als mogelijk contact op met een arbeidsadvocaat. Jouw advocaat controleert of er sprake was van een redelijke grond of van een dringende reden. Ook controleert jouw advocaat of werkgever zich aan andere regels heeft gehouden met betrekking tot jouw ontslag. Ben je onterecht ontslagen, dan kan jouw arbeidsadvocaat er misschien voor zorgen dat je een ontslagvergoeding krijgt of dat het ontslag wordt teruggedraaid.

Stel je vraag aan een advocaat arbeidsrecht