Ga naar de inhoud
Home » Wat is een toevoeging?

Wat is een toevoeging?

  Heb jij een juridisch probleem, maar kan je geen advocaat betalen? Weet dan dat iedereen in principe recht heeft op een advocaat. Misschien heb jij wel recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit noemen we ook wel een toevoeging. Als jij recht hebt op een toevoeging, dan betaalt de overheid een deel van de kosten van jouw advocaat. Jij betaalt meestal alleen een eigen bijdrage. Die hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen, maar ook van het soort zaak. In sommige gevallen hoef je bijvoorbeeld helemaal geen eigen bijdrage te betalen.

  De bij Sociaal Advocaten aangesloten advocaten helpen jou graag met goede en betaalbare rechtsbijstand. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, personen- en familierecht, huurrecht en strafrecht. Onze advocaten werken op basis van een redelijk uurtarief, een vaste prijs of op basis van een toevoeging. Zo kan jij je recht halen, zonder dat het jou te veel geld kost.

  Toevoegingscheck

  Als je contact met ons opneemt, dan kijken wij eerst of er sprake is van een juridisch geschil. Vervolgens gaan wij na of jij misschien in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij stellen dan vragen over het inkomen en vermogen van jou en van jouw eventuele partner (of huisgenoot). Ook is van belang of jij zorg draagt voor minderjarige kinderen, omdat voor alleenstaanden of (alleenstaande) ouders andere inkomensgrenzen gelden.

  Als jouw geschil toevoegwaardig is, dan sturen wij jouw gegevens door naar de Raad voor Rechtsbijstand om de subsidie aan te vragen. De Raad voor Rechtsbijstand voert vervolgens een geautomatiseerde controle uit om het inkomen en vermogen van jou en van jouw eventuele partner vast te stellen. Het is dus niet erg als je niet meer precies weet wat jouw inkomen was, twee jaar terug. Als blijkt dat jouw inkomen te hoog was om in aanmerking te komen voor een toevoeging, dan kom je misschien alsnog in aanmerking voor een toevoeging middels een peiljaarverlegging.

  Eigen bijdrage

  Als je recht hebt op een toevoeging, dan betaal je een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en kan variëren van ongeveer tweehonderd tot negenhonderd euro. In sommige gevallen kan je ook nog eens een korting krijgen op de eigen bijdrage. Daarnaast kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. In dat geval kan je de factuur voor de eigen bijdrage indienen bij jouw gemeente. Doe dit wel op tijd. Sommige gemeenten hanteren namelijk een bijzonder korte termijn voor het aanvragen van bijzondere bijstand.

  Bijkomende kosten

  Naast een eigen bijdrage zijn er ook andere kosten verbonden aan een rechtszaak. In sommige gevallen betaal je bijvoorbeeld een griffierecht om jouw zaak aan de rechter voor te leggen, of om jouw verdediging te mogen voeren. Als jij in aanmerking komt voor een toevoeging, betaal je een laag of gereduceerd griffierecht. In sommige gevallen zal je een deurwaarder moeten inschakelen. In de toevoeging zijn ook bepaalde deurwaarderskosten begrepen, waardoor deze kosten beperkt kunnen blijven. Ook betaal je voor eventuele uittreksels. Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat procederen niet zonder risico is. Als je ongelijk krijgt, dan kan je worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de wederpartij.

  Peiljaarverlegging

  Als je ontslagen wordt, dan wijzigt jouw inkomen mogelijk drastisch. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt normaliter naar jouw inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar terug, om te controleren of jij in aanmerking komt voor een toevoeging. Het inkomen en vermogen van dit jaar is namelijk nog niet vastgesteld door de Belastingdienst: dit kan dus nog wijzigen. Als jouw inkomenssituatie sterk is gewijzigd, dan kan je vragen om een peiljaarverlegging. In dat geval moet jij jouw advocaat (en de Raad voor Rechtsbijstand) van aanvullende gegevens voorzien. Als de Raad voor Rechtsbijstand dan vaststelt dat jouw inkomen en vermogen sterk is gedaald, dan kan je alsnog in aanmerking komen voor een toevoeging.

  Heb je een hoge eigen bijdrage opgelegd gekregen, op basis van een hoog inkomen twee jaar terug? Met een peiljaarverlegging kan je ook een lagere eigen bijdrage opgelegd krijgen. Let in dat geval wel op het volgende. De Raad voor Rechtsbijstand controleert na twee jaar of jij daadwerkelijk recht had op een toevoeging. Als jouw inkomen of vermogen na een peiljaarverlegging is toegenomen, dan kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken of gewijzigd. In dat geval kan het voorkomen dat jij alsnog zelf voor jouw advocaat moet betalen.

  Resultaatbeoordeling

  Als je bijvoorbeeld gaat scheiden, dan kom je misschien in aanmerking voor een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand gaat dan namelijk uit van jouw inkomen als alleenstaande of als alleenstaande ouder, als jouw inwonende kinderen nog minderjarig zijn. Het inkomen en vermogen van de partner van wie jij gaat scheiden wordt dan dus niet meegeteld. Als je bij de scheiding ook jullie gezamenlijke vermogen gaat verdelen, dan is er sprake van een financieel resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de echtelijke woning die je dan gaat verkopen. In dat geval moet je bij het eindigen van de procedure aangeven dat er sprake is van een financieel resultaat. Bij een bepaald financieel resultaat trekt de Raad voor Rechtsbijstand de eerder aan jou afgegeven toevoeging in. Dit kan dan tot gevolg hebben dat jij alsnog dient te betalen voor jouw advocaat. Maak hierover dan ook duidelijke afspraken met jouw advocaat.

  Wil je meer weten over gesubsidieerde rechtsbijstand of over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.