Ga naar de inhoud
Home » Wat is een dagvaarding?

Wat is een dagvaarding?

  Als je een juridisch probleem hebt, dan kan je dat voorleggen aan de rechter. Je vraagt de rechter dan om een bepaalde beslissing te nemen, op grond van de wet. In sommige gevallen kan je een soort brief sturen naar de rechtbank, dat noemen wij een verzoekschrift. In andere gevallen moet je een deurwaarder inschakelen om een rechtszaak te starten. De deurwaarder brengt dan voor jou een dagvaarding uit.

  Wat doet een deurwaarder?

  De deurwaarder is een soort ambtenaar die helpt bij rechtszaken. De deurwaarder verricht officiële handelingen, waarvan iedereen dan weet dat de handeling (waarschijnlijk) op een goede manier is verricht. De deurwaarder kan bijvoorbeeld jouw wederpartij opsporen en uitnodigen voor een rechtszaak. Ook kan de deurwaarder helpen om uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechtbank. Als de rechtbank bijvoorbeeld heeft bepaald dat jij nog geld van iemand krijgt, dan kan de deurwaarder beslag leggen op het vermogen van jouw wederpartij. Ook zorgt de deurwaarder bijvoorbeeld voor het ontruimen van een woning.

  Wat staat er in een dagvaarding?

  De dagvaarding is een juridisch document. In een dagvaarding staat wie de eisende partij is en wie de verwerende partij is. Daarnaast staat in de dagvaarding wanneer partijen zich bij de rechtbank moeten melden om op de dagvaarding te reageren. In de dagvaarding staan dan ook de feiten waar de eisende partij zich op beroept en wat de eisende partij van de rechter wil (en waarom).

  Wat zijn bewijsstukken?

  Stel je koopt een nieuwe auto, die binnen een week kapotgaat. De verkoper wil de auto niet vervangen, dus vraag je aan de rechter om de verkoper te veroordelen om de auto terug te nemen en jou terug te betalen. Je beschikt in dat geval waarschijnlijk over een koopovereenkomst. Misschien heb je brieven of e-mails naar de verkoper gestuurd. Deze documenten zijn bewijsstukken. Als je een dagvaarding opmaakt, voeg je alle beschikbare bewijstukken toe. Die bewijsstukken noemen we dan producties. Daarnaast geef je aan of je over ander bewijs beschikt. Heb je bijvoorbeeld getuigen of ben je bereid om een deskundige in te schakelen om te oordelen over de auto, dan benoem je dit in de dagvaarding. Je biedt dan ook aan om getuigen te horen of om een deskundige in te schakelen als de rechter dat nodig vindt. Dit noemen we een bewijsaanbod.

  Wat is de waarheidsplicht?

  Je moet alles wat van belang is voor jouw rechtszaak naar waarheid en volledig vermelden in de dagvaarding. Is er belangrijke informatie die negatief is voor jouw rechtszaak, dan moet je de rechter daar ook over informeren. Doe je dat niet, dan kan de rechter bepalen om jouw vordering af te wijzen. Het kan zelfs voorkomen dat de rechter jou dan veroordeelt tot betaling van de proceskosten.